Pædagogstuderende

Vækststedet og Savværket modtager pædagogstuderende hvert halve år. Vi modtager udelukkende studerende i 2. og 3. praktikperiode. Som studerende på Vækststedet og Savværket, kan du forvente:

Som uddannelsesinstitution forventer vi bla., at du som studerende:

Derud over skal du påregne arbejde hver 3. søndag i tidsrummet 15.00 – 19.00, samt aften arbejde en gang ugentligt (til kl. 19.00), I løbet af året vil der være ferieture samt andre arrangementer, som gør at arbejdstiden vil blive omlagt.

Ved studerende der starter deres praktik 1. juni er sommerferien færdigtilrettelagt. Iflg. ferieloven skal sommerferien være tilrettelagt 1. marts. For studerende der starter 1. december vil helligdage og nytårsaften ligeledes være fordelt, da medarbejdere skal kende deres arbejdstider 8 uger i forvejen.